Generalforsamling 2020

Husk generalforsamlingen torsdag D. 20/2 kl. 19

I Dyrskuehuset Thisted.

Dagsorden i følge vedtægterne

Leave a Reply